- Advertisement -
Uncategorized

An ninh Nam Phi chặn trợ lý của ông Tập tại hội nghị BRICS

Nhân viên an ninh Nam Phi ngăn một trợ lý chạy vội theo Chủ tịch Trung Quốc vào hội nghị BRICS, có thể vì nghi ngờ hành động của người này.

Sự việc xảy ra ngày 23/8 tại Trung tâm Hội nghị Sandton, thành phố Johannesburg, Nam Phi, nơi tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần thứ 15 của khối BRICS.

Hình ảnh trong video cho thấy Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bước vào trung tâm hội nghị và một trợ lý cầm cặp chạy vội theo phía sau. Tuy nhiên, người này bị nhân viên an ninh Nam Phi dùng tay chặn lại, rồi đẩy mạnh sang một bên, trước khi đóng cửa phòng hội nghị.

Ông Tập dường như nhận ra có tranh cãi ở phía sau. Ông bước trên thảm đỏ và cố nhìn lại xem chuyện gì xảy ra. Theo RT, trợ lý của Chủ tịch Trung Quốc dường như bị tụt lại phía sau và muốn bắt kịp ông Tập, nhưng hành động của người này đã khiến lực lượng an ninh Nam Phi nghi ngờ.

Trợ lý Trung Quốc bị chặn lại được cho là phiên dịch viên của ông Tập. Giới chức Trung Quốc, Nam Phi chưa bình luận về sự việc.

Nhân viên an ninh Nam Phi ngăn một trợ lý chạy vội theo Chủ tịch Trung Quốc vào hội nghị BRICS, có thể vì nghi ngờ hành động của người này.

- Advertisement -

Sự việc xảy ra ngày 23/8 tại Trung tâm Hội nghị Sandton, thành phố Johannesburg, Nam Phi, nơi tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần thứ 15 của khối BRICS.

Hình ảnh trong video cho thấy Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bước vào trung tâm hội nghị và một trợ lý cầm cặp chạy vội theo phía sau. Tuy nhiên, người này bị nhân viên an ninh Nam Phi dùng tay chặn lại, rồi đẩy mạnh sang một bên, trước khi đóng cửa phòng hội nghị.

Ông Tập dường như nhận ra có tranh cãi ở phía sau. Ông bước trên thảm đỏ và cố nhìn lại xem chuyện gì xảy ra. Theo RT, trợ lý của Chủ tịch Trung Quốc dường như bị tụt lại phía sau và muốn bắt kịp ông Tập, nhưng hành động của người này đã khiến lực lượng an ninh Nam Phi nghi ngờ.

Trợ lý Trung Quốc bị chặn lại được cho là phiên dịch viên của ông Tập. Giới chức Trung Quốc, Nam Phi chưa bình luận về sự việc.

Nhân viên an ninh Nam Phi ngăn một trợ lý chạy vội theo Chủ tịch Trung Quốc vào hội nghị BRICS, có thể vì nghi ngờ hành động của người này.

Sự việc xảy ra ngày 23/8 tại Trung tâm Hội nghị Sandton, thành phố Johannesburg, Nam Phi, nơi tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần thứ 15 của khối BRICS.

Hình ảnh trong video cho thấy Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bước vào trung tâm hội nghị và một trợ lý cầm cặp chạy vội theo phía sau. Tuy nhiên, người này bị nhân viên an ninh Nam Phi dùng tay chặn lại, rồi đẩy mạnh sang một bên, trước khi đóng cửa phòng hội nghị.

Ông Tập dường như nhận ra có tranh cãi ở phía sau. Ông bước trên thảm đỏ và cố nhìn lại xem chuyện gì xảy ra. Theo RT, trợ lý của Chủ tịch Trung Quốc dường như bị tụt lại phía sau và muốn bắt kịp ông Tập, nhưng hành động của người này đã khiến lực lượng an ninh Nam Phi nghi ngờ.

Trợ lý Trung Quốc bị chặn lại được cho là phiên dịch viên của ông Tập. Giới chức Trung Quốc, Nam Phi chưa bình luận về sự việc.

Nhân viên an ninh Nam Phi ngăn một trợ lý chạy vội theo Chủ tịch Trung Quốc vào hội nghị BRICS, có thể vì nghi ngờ hành động của người này.

Sự việc xảy ra ngày 23/8 tại Trung tâm Hội nghị Sandton, thành phố Johannesburg, Nam Phi, nơi tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần thứ 15 của khối BRICS.

Hình ảnh trong video cho thấy Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bước vào trung tâm hội nghị và một trợ lý cầm cặp chạy vội theo phía sau. Tuy nhiên, người này bị nhân viên an ninh Nam Phi dùng tay chặn lại, rồi đẩy mạnh sang một bên, trước khi đóng cửa phòng hội nghị.

Ông Tập dường như nhận ra có tranh cãi ở phía sau. Ông bước trên thảm đỏ và cố nhìn lại xem chuyện gì xảy ra. Theo RT, trợ lý của Chủ tịch Trung Quốc dường như bị tụt lại phía sau và muốn bắt kịp ông Tập, nhưng hành động của người này đã khiến lực lượng an ninh Nam Phi nghi ngờ.

Trợ lý Trung Quốc bị chặn lại được cho là phiên dịch viên của ông Tập. Giới chức Trung Quốc, Nam Phi chưa bình luận về sự việc.

Source: https://www.nbcnews.com/
Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

DISABLE ADBLOCK TO VIEW THIS CONTENT!